Zákaznická podpora:info@azola.cz

CleanWaves technologie

2 položek celkem

Řada CleanWaves

Záření EMF je celosvětovým problémem. Trpíte elektromagnetickou hypersenzitivitou (EHS), nebo se obáváte nebezpečí EMF a 5G?
"CleanWaves" anti-radiační oděvní řada a doplňky ochrání vás a vaši rodinu. Technologie GreenShield - CleanWaves Eliminuje riziko EMF. Prokazatelně blokuje 99% škodlivého záření. Certifikováno a testováno. Čepice, bundy, kalhoty, šortky, košile, těhotenské šaty, doplňky a další.
 

Elektronická zařízení nyní hrají zásadní roli v životě každého člověka. Nemůžeme je sice přestat používat. Naštěstí se již nebudete muset obávat ozáření: oblékněte se do oblečení Green Shield CleanWaves ...


 

Elektromagnetické spektrum: Označuje soubor všech možných frekvencí elektromagnetického záření.

Celé spektrum je rozděleno na viditelnou část, která dává život světlu a neviditelné části (vlnových délek větších nebo menších než viditelné spektrum).

Vlny délky v intervalu mezi viditelným světlem a nízkointenzivními rádiovými vlnami, mají malou energii, nejsou příliš škodlivé, ale záření mezi ultrafialovým a gama paprsky má více energie, je  tedy ionizující a může vážně poškodit živou bytost.

Bohužel tyto vlny nejsou jediné: na dolním hranici elektromagnetického spektra jsou dlouhé vlny při velmi nízké frekvenci (ELF). Ty obvykle vyzařují v kmitočtu 50 a 60 Hz, dostávají se do našich domovů a mohou představovat zdravotní rizika, obzvláště pokud josu živé bytosti vystaveny tomuto záření po delší dobu. Toto se týká téměř všech obyvatel západního světa.

Na horním konci elektromagnetického spektra jsou pak radiofrekvenční (RF) záření. Vydávají je mobilní telefony, bezdrátové telefony, mobilní antény, přenosové věže, elektrické bezpečnostní systémy a mnoho dalších technologických zařízení.

Čím vyšší je frekvence, tím větší je riziko pro zdraví. Například mikrovlny jsou velmi vysokofrekvenční záření, které může představovat značné riziko. Jedním z hlavních problémů našeho moderního života je, velmi intenzivní využití mobilních telefonů.

Mohou být elektromagnetické vlny nebezpečné?

Bioelektrické signály pomáhají regulovat mnoho procesů v lidském těle. Současná věda říká, že každá buňka, která utváří živou bytost, má svůj vlastní EMC (pozn. režim bio elektromagnetické komunikace). Právě z tohoto důvodu, u lidských jedinců žijících v přítomnosti silných umělých elektromagnetických polí, tato umělá pole mohou mít vliv na přirozený vývoj bioelektrické komunikace našeho těla, což v konečném důsledku způsobuje riziko vážného ohrožení lidské bio elektrochemické bilance. Zdravotní rizika vznikající narušením této bilance jsou už nyní zřejmá a proto se v mnoha oblastech výzkumu nyní předpokládá následné rozšíření oblasti výzkumu i mimo současnou sféru biochemických a lékařských poznatků. Hovoříme zde o velmi široké škále kontextů: řízení stresu během spánkového cyklu, řízení imunitního systému, dokonce i procesy nejvíce hluboce související s DNA.

Tato zdravotní rizika generují kromě telekomunikačních zařízení všeho druhu, vedení vysokého napětí, elektroniky, domácí i firemní automatizace, inteligentních měřicích přístrojů dokonce i nyní obvyklé využívání elektrické energie. A to včetně přirozeného geomagnetického záření vycházejícího z některých oblastí podloží zemských desek plovoucích na magmatu planety Země, což může v některých případech představovat skrytý zdroj elektromagnetického znečištění. To vše jsou současné generátory obtíží, v jejichž kontextu mají, či mohou mít Žijící v jejich blízkosti velmi vážné zdravotní potíže.

Bohužel je velmi málo cestujících, kteří jsou si vědomi spektra množství různých druhů záření, kterým jsou vystavena jejich těla v pohybujících se letadlech, automobilech, nákladních automobilech, autobusech, lodích, vlacích a dokonce i na motocyklech.

Elektromagnetické záření je současně složeno z elektrických polí a magnetických polí.

Je potřebné vzít na vědomí stav, že když se rozhodneme použít jakýkoliv elektrický spotřebič, nevyhnutelně takto vytváříme elektromagnetické vlny ve svém bezprostředním okolí.

Bez ohledu zda jsou si tohoto svého konání lidé vědomi nebo ne, tato pole existují, a v dlouhodobém horizontu ohrožují zdraví a kvalitu lidského života.

 

Elektrická pole jsou:

- vytvořena přítomností elektrických nábojů (elektrický proud);

- vždy přítomna pokud je přístroj připojen k elektrické síti (i když je vypnutý);

- síly poměrně generované množstvím elektrických nábojů;

- blokována kovovými oky a s pomocí dalších specifických typů pouzder nebo bariér.

Magnetická pole jsou:

- vytvářena pohybem elektrických nábojů (elektrický proud);

- vždy přítomna, pokud jsou všechna elektrická zařízení v provozu (kdy tzv. teče proud uvnitř těchto elektrických zařízení)

- obtížně zastavitelná: pronikají jak ocelí, tak i betonem, stejně jako lidským tělem, které má principielně stejnou propustnost pro vzduch obsahující plynnou plazmu, což v kontextu umožňuje využívání rentgenových X paprsků

- síly úměrné intenzitě generovaného elektrického proudu.

 

 

 

5G