Zákaznická podpora:[email protected]

Green-Shield - Plazmová Technologie

Společnost Green Shield nabízí dvě řady produktů, založené na využití plazmové technologie.

 

ŘadaSoftmag ...

... nabízí přirozenou alternativu k běžně používaným pomůckám ke zmírnění bolesti způsobených strukturálními změnami tkání a záněty. Úleva je rychlá a přirozená.

  • Produkty řady Softmag jsou vyráběny v kombinaci neoprenu s antialergickou bavlnou a jejich aplikace spočívá ve fixaci k oblastem těla postižených bolestí.

     
    SoftMag
 
Tato technologie vytváří magneto-univerzální gravitační pole, která jsou navržena tak, aby obnovila přirozenou rovnováhu v dané oblasti , kde jsou aplikovaná. Technologie Softmag má schopnost vzájemným působením nízké frekvence (1-2 Hz) s kůží, svaly, v rámci regenerace buněk,  s kosterním skeletem uživatele obnovit původní chemickou, elektrickou a magneto-gravitační rovnováhu, která nabízí úlevu od náhlé i dlouhodobé bolesti.
 
Technologie Softmag může být použita kdekoli, kdykoliv a to po dobu v závislosti na druhu aplikovaného produktu.
Tato technologie může být částečně považována za evoluci v oblasti TENS. Klasická stávající metoda TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace)  s použitím elektřiny často vede až k nežádoucím kontraindikacím. V našem případě je však elektřina nahrazena magneto-univerzálními gravitačními poli, která fungují mnohem hlouběji a dosahují širokého rozsahu. Mimo jiné, přenášejí do mozku malé impulsy, které způsobují uvolnění endorfinů a tento proces vyvolává opravdu silné až euforické pocity a takto zmírňuje úzkostlivé stavy, deprese nebo bolesti. Endorfiny se také označují za nejsilnější legální drogu, kterou tělo samo obvykle používá v rámci přirozené obranyschopnosti k ochraně před bolestí.
 
Technologie Softmag vychází a je propojena s technologií MaGravS“, kterou Dr. Mehran T. Keshe založil na přirozené obnově rovnováhy magneticko-gravitačních polí, představujících nejhlubší realitu myšlenek, emocí a hmoty živých a neživých věcí.
Technologie Softmag se přirozeně osvědčuje jako efektivní tím, že působí na všech úrovních našeho bytí, které tak svým působením jemně přivádí zpět k jeho přirozené rovnováze.
 

 
Řada CleanWaves  ... 
 
Záření EMF je celosvětovým problémem. Trpíte elektromagnetickou hypersenzitivitou (EHS), nebo se obáváte nebezpečí EMF a 5G?
"CleanWaves" anti-radiační oděvní řada a doplňky ochrání vás a vaši rodinu. Technologie GreenShield - CleanWaves eliminuje riziko EMF. Prokazatelně blokuje 99% škodlivého záření. Certifikováno a testováno. Čepice, bundy, kalhoty, šortky, košile, těhotenské šaty, doplňky a další.
 
 cleanwaves
 
 
  • Produkty řady CleanWaves jsou vyrobeny z technické tkaniny (bavlna antialergenní), uvnitř které je pletený drát, který se skládá z různých kovů. Používají se k ochraně živých bytosti od elektromagnetického znečištění způsobeného elektronickými zařízeními, jako jsou počítače, tablety a chytré telefony, jakož i, a zejména elekomunikačních sítí, které se používají, aby se vztahují ke světu (telefon, wi-fi a nové technologie 5G), bohužel stále běžnější v prostředí, v němž žijeme.
     
Princip fungování produktů řady CleanWaves je jednoduchý, protože je založen na jednom z nejklasičtějších příkladů tradiční fyziky: Faradayovy klece.
Faradayovy klece se využívá zejména tam, kde je třeba chránit zařízení či osoby před škodlivým elektromagnetickým polem, rádiovými vlnami apod. Pro tyto účely jsou stavěny specializované Faradayovy klece. Faradayovou klecí je do určité míry i automobil. Může proto posádku chránit například před účinky blesku (náboj a tedy i proud je veden karosérií, nikoliv těly posádky). Faradayovou klecí bývá také kovová skříň elektro-akustických přístrojů nebo stínění kabelů. (Wikipedie)
 
Technologie CleanWaves proto pro naše těla vytváří „klidnou oblast“, v níž může kdokoli těžit z „téměř elektromagnetického ticha“ prostředí. Součástí studie byli i ti, kteří nemají problém s fyzickou bolestí a i u nich technologie Softmag, založená na rovnováze magneto-univerzálních gravitačních polí, obnovuje rovnováhu jejich myšlenek a těl velmi snadno. Stínit elektrosmog je již nyní jednoduché.
 
 
 
 
 gettyimages-840658104-170x170
  • The devices Softmag are made of neoprene and antiallergic cotton, and are affixed to the body areas affected by pain.
The Softmag Technology offers a natural alternative to commonly used tools to soothe the pain caused by structural changes in tissues and inflammation. The relief is quickly and naturally.
The technology we use produces magneto-universal gravitational fields, which is designed to restore, wherever applied, the normal balance of nature. Interacting low-frequency (1-2 Hz) with the skin, the muscles and the apparatus osteo-articular host, the Technology Softmag thus has the ability to restore, with time, the original chemical balance, electric and magneto -gravitazionale here because it offers relief from the rapid and prolonged pain.
 
The Softmag technology can be used anywhere, at any time and for unlimited periods, while the daily usage times vary depending on the product.
 
The Softmag technology can partly be considered an evolution of TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) : electricity, which can sometimes lead to contraindications, in our case it is replaced by its magneto-universal gravitational fields , which act much deeper and broad-spectrum succeeding, among other things, to transmit to the brain small impulses that cause the release of endorphins, the body's natural defenses that normally uses to protect himself from the pain.
 
The greater affinity, however, binds the Softmag Technology that ' MaGravS ' Dr. Mehran T. Keshe , based precisely on the natural recovery of the balance of magneto-gravitational fields representing the deepest reality of thought, emotion and matter up any living and inanimate thing.
 
The Softmag Technology naturally proves effective because it acts on all levels of our existence bringing them back, gently, toward their natural balance.+
 

 
EMF Radiation is a global concern. Do you perhaps suffer from Electromagnetic Hypersensitivity (EHS), or are you Concerned about the dangers of EMF and 5G? "CleanWaves" anti-radiation clothing line and accessories will protect you and your family. GreenShield and CleanWaves Technology Eliminates the Risk of EMF. Proven to block 99% of harmful radiation. Certified and tested. Caps, Jackets, Trousers, Shorts, Shirts, Maternity dress, accessories and more ...
 
  • The devices CleanWaves are made from technical fabric (cotton antiallergic) inside which is a braided wire composed of different metals, and are used to protect the living beings from electromagnetic pollution generated by electronic equipment such as computers, tablets and smartphones, as well as especially by telecommunications networks that they use to relate to the world (telephone, wi-fi and new-technology 5G), unfortunately increasingly common in the environments in which we live.
Operation of the devices CleanWaves is simple, because it is based on one of the most classic examples of mainstream physics: the Faraday cage.
 
With Faraday cage means any system constituted by a container made of electrically conductive material (conductor or cable) capable of isolating the internal environment from any electrostatic field present outside it, as far as this can be intense (Wikipedia).
 
The CleanWaves technology therefore produces for our bodies a 'quiet area' , within which anyone can benefit from the ' almost electromagnetic silent ' nature. In this way, even those who are not struggling with the physical pain, the treatment of which was investigated Technology Softmag based on magneto-universal gravitational fields , still it has a chance to restore the balance of their thoughts and their bodies in very easy.
 
Shield electrosmog is now simple.
 
 

Záznamy nebyly nalezeny...