Technologie Green-Shield

  • NANOTECHNOLOGIE

 

nanoechnologie

Nanotechnologie je odvětví aplikované vědy, které pracuje s hmotou v měřítku menším než mikrometr a v tomto měřítku také vytváří produkty.

Pomocí nanotechnologie je možné dát materiálům novou funkcionalitu a implementovat kvalitu a nové vlastnosti již existujícím a známým procesům a produktům. Nanotechnologii lze považovat za průlomovou vědu s vysoce přínosnými účinky pro celou ekonomiku. Může v této historicko-ekonomické fázi představovat radikální inovativní krok.

Produkty Green Shield již aplikují a používají profesionálové různých společnostech a oblastechy.

 
  • PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE: 4. SKUPENSTVÍ HMOTY
 
plasma_4matter
 

Na Zemi byly známy tři skupenství hmoty: pevné, kapalné a plynné; v roce 1928 Irving Langmuir identifikoval čtvrté: plazmu.

Plazma je ionizovaný plyn, který se skládá ze sady elektronů a iontů a je neutrální (tj. její elektrický náboj je nulový). „Ionizovaný“ v tomto případě znamená, že z atomů byla odstraněna významně velká část elektronů. Díky volným elektrickým nábojům je plazma dobrým vodičem elektřiny a silně reaguje na magnetické pole.

Plazma se přemění na dasší produkty; hlavně kyslík a vodu. Na Zemi je přítomnost plazmy relativně vzácná (s výjimkou blesku a polární záře), ve vesmíru tvoří více než 99% známé hmoty: ve skutečnosti se Slunce, hvězdy a mlhoviny nacházejí ve formě plazmy. Je však třeba poznamenat, že známá hmota představuje jen malé procento, přibližně 5%, z celé hmoty a energetického obsahu vesmíru, zatímco zbývajících 95% tvoří takzvaná temná energie a temná hmota, tj. formy energie a hmoty, které nejsou přímo zjistitelné jejich elektromagnetickými emisemi.

Dalším příkladem plazmy je vrstva extrémně horkého ionizovaného plynu, která se tvoří na tepelném štítu kosmické lodi při opětovném vstupu do atmosféry. Plazma, která je dobrým vodičem proudu, je také velmi citlivá na aplikaci magnetických polí.

Ve skutečnosti, protože plazma je často formována elektrickým výbojem uvnitř plynu, je tvořena proudem magnetického pole, které jí protéká. To je důvod, proč mluvíme o magnetickém poli, které sama generuje. 

 

  •  KVANTOVÁ TECHNOLOGIE

 

 

sinapsi

 

 
  •  MAGNETO-GRAVITAČNÍ TECHNOLOGIE

 

nucleo

  • BIO-FREKVENČNÍ TECHNOLOGIE
  • bio
  • FOTOTERAPIE

luce

 

 

  • DALEKO INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍinfrarossi
 
 
 
Najdete nás i na MALL.CZ