Technologie Softmag

Technologie společnosti Green-Shield řady Softmag nabízí přirozenou alternativu k běžně používaným pomůckám ke zmírnění bolesti způsobených strukturálními změnami tkání a záněty. Úleva je rychlá a přirozená.

Technologie Softmag vychází ze zkušeností, získaných během let praxe s MaGravS / plasmovou Keshe technologií, kterou Dr. Mehran T. Keshe založil na přirozené obnově rovnováhy magneticko-gravitačních polí, představujících nejhlubší realitu myšlenek, emocí a hmoty živých a neživých věcí.

Technologie Softmag se přirozeně osvědčuje jako efektivní tím, že působí na všech úrovních našeho bytí, které tak svým působením jemně přivádí zpět k jeho přirozené rovnováze.

Technologie má schopnost vzájemným působením nízké frekvence (1-2 Hz) s kůží, svaly, v rámci regenerace buněk, s kosterním skeletem uživatele obnovit původní chemickou, elektrickou a magneto-gravitační rovnováhu, která nabízí úlevu od náhlé i dlouhodobé bolesti.

Green-Shield nabízí skvělá řešení pro úlevu od bolesti, vhodná pro jakoukoli část těla. Vyrábí chrániče kolen, kotníky, rehabilitační pomůcky, , velmi pohodlné, efektivní pro každý den.

  • Výrobky Softmag jsou jsou vyráběny v kombinaci neoprenu s antialergickou bavlnou a jejich aplikace spočívá ve fixaci k oblastem těla postižených bolestí.
  • Technologie Softmag nabízí přirozenou alternativu k běžně používaným produktům pro zmírnění bolesti způsobené strukturálními změnami tkání a zánětů.
  • Úleva je rychlá a přirozená.
  • Technologie, kterou používáme, vytváří magneticko-gravitační pole, která jsou navržena tak, aby obnovila rovnováhu v těle. SoftMag, který působí na kůži, svaly a tkáně na nízké frekvenci (1-2 Hz), má schopnost obnovit původní chemickou rovnováhu, elektrické a magneticko-gravitační rovnováhy.
  • Technologii Softmag lze použít kdekoli, kdykoli a je použitelná pro osoby jakéhokoli věku.

Technologie, kterou používáme, vytváří magneto-univerzální gravitační pole, která jsou navržena tak, aby obnovila přirozenou rovnováhu v dané oblasti, kde jsou aplikovaná. 

Technologie Softmag může být použita kdekoli, kdykoliv a to po dobu v závislosti na druhu aplikovaného produktu.
Tato technologie může být částečně považována za evoluci v oblasti TENS. Klasická stávající metoda TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace)  s použitím elektřiny často vede až k nežádoucím kontraindikacím. V našem případě je však elektřina nahrazena magneto-univerzálními gravitačními poli, která fungují mnohem hlouběji a dosahují širokého rozsahu. Mimo jiné, přenášejí do mozku malé impulsy, které způsobují uvolnění endorfinů a tento proces vyvolává opravdu silné až euforické pocity a takto zmírňuje úzkostlivé stavy, deprese nebo bolesti. Endorfiny se také označují za nejsilnější legální drogu, kterou tělo samo obvykle používá v rámci přirozené obranyschopnosti k ochraně před bolestí.
  
 
SoftMag
 
 
 
gettyimages-840658104-170x170
 
 

The devices Softmag are made of neoprene and antiallergic cotton, and are affixed to the body areas affected by pain.

The Softmag Technology offers a natural alternative to commonly used tools to soothe the pain caused by structural changes in tissues and inflammation. The relief is quick and natural.

The technology we use produces magneto-universal gravitational fields, which is designed to restore, wherever applied, the normal balance of nature. Interacting low-frequency (1-2 Hz) with the skin, the muscles and the apparatus osteo-articular host, the Technology Softmag thus has the ability to restore, with time, the original chemical balance, electric and magneto-gravitazionale here because it offers relief from the rapid and prolonged pain. 
The Softmag technology can be used anywhere, at any time and for unlimited periods, while the daily usage times vary depending on the product.

The Softmag technology can partly be considered an evolution of TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) : electricity, which can sometimes lead to contraindications, in our case it is replaced by its magneto-universal gravitational fields , which act much deeper and broad-spectrum succeeding, among other things, to transmit to the brain small impulses that cause the release of endorphins, the body's natural defenses that normally uses to protect himself from the pain.

The greater affinity, however, binds the Softmag Technology that MaGravS ' Dr. Mehran T. Keshe , based precisely on the natural recovery of the balance of magneto-gravitational fields representing the deepest reality of thought, emotion and matter up any living and inanimate thing.

The Softmag Technology naturally proves effective because it acts on all levels of our existence bringing them back, gently, toward their natural balance.

 

 

Najdete nás i na MALL.CZ